O kolodvoru

Autobusni kolodvor Slavonski Brod ustrojen je kao radna jedinica u sklopu trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. Slavonski Brod.
Radna jedinica raspolaže sa novoizgrađenim autobusnim kolodvorom koji se nalazi na ukupnoj površini od 5.800 m2.


Površina autobusnog kolodvora se sastoji od:
• Zatvoreni prostor nove kolodvorske zgrade (3 paviljona) ukupne površine 400 m2,
• Platoi, rampe, peron, pješačke površine ukupne površine od 2.530 m2,
• Prometne površine (stajališta za autobuse, taksi, parking) ukupne površine od 2.500 m2,
• Hortikulturne (zelene) površine od 370 m2.


Objekt je svojim dužim djelom orijentiran u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Uz južni dio zgrade pruža se ulica Petra Svačića zajedno s pripadajućom pješačkom i biciklističkom stazom te zelenim pojasom. Sama građevina je prizemna, pravilnog tlocrtnog oblika čiji zatvoreni dio čine tri paviljona različitih volumena i namjena:
Paviljon 1: kiosk, mjenjačnica s pripadajućim pomoćnim prostorom, gradska blagajna, pekarna.
Paviljon 2: caffe bar.
Paviljon 3: čekaonica, prodaja karata, prometni ured/garderoba, ženski i muški wc, invalidski wc, te uredske prostorije.


Ulazi u veći dio navedenih prostora su sa sjeverne strane, dok se u neke prostore može pristupiti i sa istoka i zapada.
Nivo prizemlja je za oko 50 cm podignut od okolnog terena. Preko rampi (nagiba 8%) se prilazi na platoe s kojih je dalje omogućen ulaz u paviljone. Svaki paviljon ima pristup preko dviju rampi, istočno i zapadno. Na dijelovima platoa i rampi nalaze se otvori predviđeni za rast stabala.


Južna fasada zgrade većim dijelom je puna, s djelomično razmaknutim fasadnim elementima sa nekoliko prolaza prema paviljonima. Sa istočne, zapadne i sjeverne strane fasada, većim dijelom postavljene su staklene stijene. Zapadno od zgrade je ozelenjeni trg na kojemu se nalazi parking za bicikle.

Građevina je visine 7,40m i udovoljava uvjete gotovo nulenergetskog objekata. Sustav grijanja i hlađenja je s visokoučinkovitim dizalicama topline, a postoji i ventilacija s povratom topline. Cijeli objekt potpuno je prilagođena osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Autobusni kolodvor raspolaže sa 15 natkrivenih perona, te 5 dodatnih bočnih perona na sjevernoj strani, čime zadovoljava sve potrebe autobusnih prijevoznika koji prometuju kolodvorom.


Na 2 ulazno izlazne rampe za primitak/otpremu autobusa, postavljeni su interfoni. Radom rampi koordinira prometnik koji je ujedno i voditelj smjene, te je zadužen za brigu o peronima i poštivanje kućnog reda autobusnog kolodvora.

Na sjevernom djelu neposredno uz rampu postavljena je punionica za punjenje električnih automobila i autobusa. Snaga punionice je 150 kW uz mogućnost povećanja snage na 300 kW.  Procijenjena vrijednost punionice je 500.000,00kn a ista je predviđena za punjenje dva vozila. Duž cijele građevine uz same paviljone na krovištu postoje 4 otvora koji služe za krošnje stabala.