Polasci prema Sl. brodu

Kupnja karata

Vaše autobusne karte možete kupiti isključivo na autobusnom kolodvoru.

Za sve ostale upite i informacije nas kontaktirajte na +385 60 810 810 ili info@aksb.hr.

Vozni red je informativnog karaktera te je podložan izmjenama.

VRIJEMEP / DPERONLINIJAPRIJEVOZNIKREŽIM PROMETOVANJA 
0:05D2OSIJEK - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
1:45D3WIEN - SLAVONSKI BRODA I M REISENUto, Sub 
3:30D1FRANKFURT - SLAVONSKI BRODJELINAKPon, Uto, Pet, Sub, Ned
3:30D2TUTTLINGEN - SL.BRODHERC TOURSUto, Pet, Sub 
4:30D3SPLIT - SL.BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
4:55D3PULA - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Sub, Ned 
5:00D2VILLINGEN-SCHWENINGHEN-SL.BRODDAROJKOVIĆUto, Sub 
5:00D2ŽUPANJA - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
5:00D3DUBROVNIK - SL.BRODCROATIA BUSSri, Pet, Ned 
5:10D2SPLIT - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:00D2OSIJEK - SL.BROD AUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:10D5BRČINO - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
6:15D5ANTWERPEN - FRANKFURT - SL.BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Sub, Ned
6:20D8GORNJI SLATINIK - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
6:20D7GUNDINCI - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
6:21D4NOVA KAPELA - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
6:35D12KUPINA - ZOLJANI - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
6:35D3OSIJEK - SLAVONSKI BROD AUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet 
6:35D10SLAVONSKI KOBAŠ - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:40D10VRPOLJE - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:40D5ZBJEG - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:40D10DONJA BEBRINA - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:45D13SLAVONSKI ŠAMAC - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:48D2GORNJA VRBA - SL.BROD - ZADARFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
6:50D13BABINA GREDA - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:47D12GUNDINCI - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:55D7GUNDINCI - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
6:55D1ŽUPANJA - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
7:00D9PRIZREN - SLAVONSKI BRODVECTORPon, Sri, Čet, Sub, Ned
7:20D5NOVA KAPELA - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
7:35D2VUKOVAR - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
7:45D6GUNDINCI - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
7:50D13BABINA GREDA - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
7:54D12GUNDINCI - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
8:05D5VUKOVAR - SL.BRODZELIĆ REISENČet, Ned 
8:10D3ZAGREB - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
8:10D2OSIJEK - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet 
8:20D10SLAVONSKI KOBAŠ - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
8:25D11KLOKOČEVIK - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
8:30D5ILOK-SLAVONSKI BRODFRANCUZEVIĆPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
8:35D4TESLIĆ - SLAVONSKI BRODBOSNA EXPRESSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned 
8:46D6ZBJEG - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
8:51D5SLAVONSKI KOBAŠ - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
9:05D5GUNDINCI - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
9:10D2OSIJEK - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Sri, Pet
9:40D2KNEŽEVO - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
9:55D3ZAGREB - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
10:05D5ZENICA -SL.BROD - ZAGREBJELINAKPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned 
10:30D3VINKOVCI - SLAVONSKI BRODHERC TOURSSri, Čet, Ned 
10:35D5ST.GALLEN - SL.BRODZELIĆ REISENPon, Sri, Pet, Sub
11:25D3ZAGREB - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Čet, Sub 
11:45D2OSIJEK - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
12:10D12SLAVONSKI ŠAMAC - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
12:10D5BRČINO - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet 
12:10D10VRPOLJE - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:15D3ZAGREB - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
12:20D14KUPINA - ZOLJANI - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:20D8GORNJI SLATINIK - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:25D6POŽEGA - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:25D11KLOKOČEVIK - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:29D12GUNDINCI - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:30D14DONJA BEBRINA - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:30D13BABINA GREDA - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:31D5NOVA KAPELA - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:35D3OSIJEK - SLAVONSKI BROD AUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:38D6ZBJEG - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:40D10SLAVONSKI KOBAŠ - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
12:45D2GUNJA - SLAVONSKI BRODA I M REISENČet, Ned 
13:05D5ŽUPANJA - SL.BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned 
13:05D7GUNDINCI - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
13:25D3ZAGREB - SLAVONSKI BROD ČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned 
13:30D2OSIJEK - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
13:30D4ZAGREB - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned
13:50D5KONJIC - SL.BRODCROATIA BUS / FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
14:05D3OSIJEK - SLAVONSKI BROD AUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
14:10D5FRANFURT - SLAVONSKI BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned 
14:15D5VUKOVAR-  SL.BRODZELIĆ REISENUto, Sub
14:25D5PULA - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
14:25D3ZAGREB - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
14:40D13SLAVONSKI ŠAMAC - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
14:50D5VUKOVAR - SL.BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
14:55D2VUKOVAR - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
15:00D3OSIJEK - SL. BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
15:00D5NOVI SAD - ŽUPANJA - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSUto, Pet, Ned 
15:15D2ZAGREB - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Sri, Pet
15:20D6POŽEGA - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned
15:35D2OSIJEK - SL.BROD - ZAGREBAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned 
15:45D5ZAGREB-SL.BRODFRANCUZEVIĆPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
15:55D4ZAGREB - SLAVONSKI BRODBOSNA EXPRESSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
16:50D3ZAGREB - SLAVONSKI BRODAUTOTRANSPon ,Uto, Sri, Čet, Pet, Ned 
16:55D4ZAGREB - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub
17:45D2OSIJEK - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned
17:50D1ZAGREB - SLAVONSKI BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
17:50D3OSIJEK - SLAVONSKI BROD AUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet 
18:10D4ZAGREB - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
18:10D3ZENICA -SL.BRODJELINAKČet, Ned 
18:55D3ZAGREB - SLAVONSKI BROD ČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet 
18:35D5ZAGREB - SL.BRODJELINAKPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned 
19:00D7NOVIGRAD - SL.BRODRIVA USLUGEUto, Čet, Sub
19:00D5ZAGREB - SLAVONSKI BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned 
19:10D13SLAVONSKI ŠAMAC - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet
19:25D1VUKOVAR - SL.BRODČAZMATRANS FLIXBUSNed
19:30D3ZAGREB - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Ned
20:45D3PULA - SL.BRODAUTOTRANSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
20:50D2ZADAR - SLAVONSKI BRODSLAVONIJA BUS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
21:25D3ZAGREB -SL. BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
21:25D4ZAGREB - SL. BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
22:00D4VINKOVCI - SL.BRODCROATIA BUSUto, Čet, Sub
23:05D2VUKOVAR-  SL. BRODČAZMATRANS FLIXBUSPon, Čet, Pet, Sub, Ned 
23:25D3OSIJEK - SL.BRODFLIXBUSPon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned
23:30D10HEILBRONN - SL.BRODPLEŠA REISENPet